කොහොමද මේ අඩවිය පාවිච්චි කරන්නෙ?

කාටද?

පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන අයට, පරිගණක පිලිබදව ඉගනගන්න අයට විතරක් නෙමෙයි ක්ෂේත්‍රයට අලුතෙන් සම්බන්ධ වූ සහ ආසාව තියන අයට (සරලව කිව්වොත් හැමෝටම)

ප්‍රශ්ණ අහන්න

තමන් නොදන්න දෙයක් ගැන හරි දන්න නමුත් සැක සහිත දෙයක් ගැන හරි ප්‍රශ්ණයක් අහන්න මේ සංවාද මණ්ඩපේ පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. ප්‍රශ්ණයක් අහන්න කලින් ඒ ප්‍රශ්ණයම කවුරුහරි කලින් අහල තියනවද බලන්න "සොයන්න" පහසුකම භාවිතා කරන්න අමතක කරන්න එපා.

ප්‍රශ්ණ වලට උත්තර දෙන්න

කෙනෙක් අහල තියන ප්‍රශ්ණයකට උත්තරය තමන් දන්නවනම් හෝ උත්තරයට ආසන්න වෙන යමක් දන්නවනම්, ඒ සංවාදයට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුලුවන්.

ප්‍රශ්ණ, උත්තර සහ ලිපි වල තියන කරුණ ප්‍රශ්ණ කරන්න

කෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්ණයකට තව කෙනෙක් දීල තියන උත්තරය සාධාරණ මදී හෝ වැරදී කියල හිතෙනවනම් ඒ ගැන ප්‍රශ්ණ කරන්න, වැරදි පෙන්වාදෙන්න. එහෙම කරපුවහම පස්සෙ එන කෙනෙක්ට වෙච්ච සංවාදය කියවල නිවැරදි අවබෝධයක් ලබාගන්න පුලුවන් වෙනවනම් ඒක කොච්චර දෙයක්ද?